சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 184

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

 

04-06-2016 — சனி

நம் இயல்புகளிலேயே அடக்குவதற்குக் கடினமானது அகம்பாவத்தைப் போல வேறெதுவும் இல்லை.

….. பிராங்க்ளின்

பயிற்சி:–
1) அகம்பாவம் என்று எதனைக் கூறுகிறார் அறிஞர் பிராங்க்ளின்?
2) ஏன் அதனை அடக்குவது கடினமாக உள்ளது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளா்க அறிவுச் செல்வம்