சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 176

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

07-05-2016 — சனி

தேவைகள் குறையும் அளவிற்கே தெய்வத்தன்மை அடைவோம்.

 . . . அறிஞர் சாக்ரடீஸ்.

பயிற்சி:–
1) மகரிஷி அவர்கள், அறிஞர் சாக்ரடீஸ் அவர்களையும் அறிஞர் திருவள்ளுவரையும் தொடர்பு படுத்திக் கூறியுள்ளது  என்ன?
2) ‘தேவைகள் குறைவதற்கும்’ ‘தெய்வத்தன்மை அடைவதற்கும்’ உள்ள தொடர்பு ஆன்மீகமா? அல்லது அறிவியலா?
3) விரக்தியால் கூறுவதா?
4) இந்தக் கூற்றுடன் தொடர்புடைய குறள் ஏதேனும் உள்ளதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்