சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 16

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                              வளர்க மனித அறிவு

 

27-11-2014

வாய்ப்புகள் சூரியோதயம் போன்றவை; அதிக நேரம் காத்திருந்தால் உதய நேரம் தாண்டி விடும்..

…….ஓர் அறிஞர்

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                                                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்