சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 154

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

20-02-2016 — சனி

“உங்கள் சொந்த விதியைப் படைத்தவர் நீங்களே என்பதனை உணருங்கள்“

. . . சுவாமி விவேகானந்தர்

பயிற்சி—
1) என்ன கூறி எச்சரிக்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்