சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 150

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

 

06-02-2016 — சனி

ஆண்டவனுக்கு தரும் மரியாதைக்கு அடுத்தது கடமைதான்.

… அரிஸ்டாட்டில்.

பயிற்சி:– 1) என்ன கூறுகிறார் அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில்? 2) இதுபோன்றே கடமையையும் கடவுளையும் இணைத்து வேறு அறிஞர்கள் சொல்வதென்ன?

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்.

உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில் பதிவு செய்யவும்.

நன்றி,

வாழ்க வளமுடன்