சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 141

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

 

08-01-2016 — வெள்ளி

தெய்வீகத்தன்மை இல்லாமல் பெறுகின்ற மிதமிஞ்சிய அறிவும், ஆற்றலும் மனிதர்களை கீழானவர்களாக மாற்றிவிடும்.

….. சுவாமி விவேகானந்தர்.

பயிற்சி:–
1) எப்படி?
2) ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                               வளா்க அறிவுச் செல்வம்