சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 135

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

18-12-2015—வெள்ளி

நாம் நம் செயல்களைத் தீர்மானிக்கிறோம். செயல்கள் நம்மைத் தீர்மானிக்கின்றன.

                                                                                                                                                                 ….. ஜார்ஜ் எலியட்
பயிற்சி—
1) இந்த அமுத மொழி தெரிவிப்பது என்ன?
2) செயல்கள் எப்படி நம்மைத் தீர்மானிக்க முடியும்?
3) ‘Tell me who is your friend. I will tell about you – நீ உன் நண்பன் யார் என்று சொல். நான் உன்னைப் பற்றிச் சொல்கிறேன்’ என்பது போல் இருக்கின்றதல்லவா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளா்க அறிவுச் செல்வம்

முக்கிய அறிவிப்பு

வாழ்க வளமுடன்,                                                                                                                                               16-12-2015

                     அடுத்த அறிவிற்கு விருந்தில் (20-12-2015 ஞாயிறு) ‘சிந்திக்க வினாக்கள்’ பகுதியில் வந்துள்ள வினாவிற்கான விடையை அறியலாம். படித்துவிட்டு தங்களின் மேலான கருத்துக்களை மற்ற சத்சங்க உறுப்பினர்கள் அறியும் வகையில் ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதி வழியாக இணைய தளத்திற்கு அனுப்பும்படி அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றது.

வாழ்க வளமுடன்