சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 13

வாழ்க மனித அறிவு                                                                       வளர்க மனித அறிவு

24-11-2014

செய்வதற்கு உகந்த செயலாக ஒரு செயல் முறை உன் முன் வந்தால், அதை உன் குறிக்கோளாக ஏற்றுக்கொள்.

…….அரவிந்தர்

*****

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்