சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 124

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

07-11-2015—சனி

 

‘முயற்சி’, கானல் நீர் அல்ல. முக்கியமாக அது ஜீவநதிக்கு அழைத்துச் செல்லும்.

                                                                                                                                                          ….. கதே

பயிற்சி—
1) முயற்சி பற்றி வேறு அறிஞர்கள் கூறியுள்ளதை நினைவு கூறவும்.
2) முயற்சியையும் ஞானத்தையும் இணைத்து மகரிஷி அவர்கள் அருளியுள்ள கவியினை நினைவு கூறவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளா்க அறிவுச் செல்வம்