சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 118

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

 17-10-2015—சனி

“வினைப்பயனே தேகங் கண்டாய்”
                                                                   …… பட்டினத்தார்.

பயிற்சி—
1) இதன் பொருள் என்ன?
2) எது எதனால் தேகத்தை எடுத்துள்ளது?

                               அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்

உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில்(click here)பதிவு செய்யவும்.

நன்றி,

வாழ்க வளமுடன்

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்