சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 116

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

 

10-10-2015—சனி

இறைவனை தனது அறிவாகக் காண்பவனே அறிவுள்ளவனாவான்.

                                                                                                                …. ஸ்ரீ சாந்தானந்தர்.

பயிற்சி—
1) இக்கூற்று சரிதானே?
2) மற்றவர்கள்? அறிவில்லாதவர்களா?
3) இக்கூற்று எவ்வாறு சரியாக உள்ளது?

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்

உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய,  புதிதாக

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில்(click here) பதிவு செய்யவும்.

நன்றி,

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                             வளா்க அறிவுச் செல்வம்