சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 115

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

09-10-2015—வெள்ளி

மதுவும், புகையும் தான் கெட்ட பழக்கமா? சோம்பேறித்தனமும் நெடுநேரம் தூங்குவதும் கூட கெட்ட பழக்கம் தான்.

….. அனோலின்

பயிற்சி—
1) இது சரிதானே?!
2) ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு இது எவ்வாறு பொருந்துகின்றது?
3) சோம்பி இருப்பதும், அதிக தூக்கமும் காலத்தை வீணாக்குவதுதானே?!
4) காலமும் இறையாக இருப்பதால், காலத்தை வீணாக்குவதில் எவ்வாறு இறையருளை எதிர்பார்க்க முடியும்?

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்

உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய, புதிதாக

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில்(click here) பதிவு செய்யவும்.

நன்றி,

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளா்க அறிவுச் செல்வம்