சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 112

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

26-09-2015—சனி

 

யாருக்கு இதுவே கடைசி பிறவியாக இருக்கின்றதோ, அவர்களே முந்தைய பிறவிகளில் செய்த செயல்களின் பலனை குறிப்பாக அதிக துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள்.

…அன்னை சாரதா தேவியார்.

பயிற்சி—
1) இது எவ்வாறு விளக்கவும்?
2) இது அதிக துன்பப்படுபவர்கள் அனைவருக்குமே பொருந்துமா? சிந்திக்கவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                             வளா்க அறிவுச் செல்வம்