சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 10

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

                                      21-11-2014

 

ஆராயாமல் வெறுத்தல், ஆதாரமின்றி முடிவு செய்தல், பிடிவாதம், ஆணவம் ஆகியவை சான்றோரிடம் காணப்படாதவை.

……கன்ஃபூஷியஸ்

*****

இந்த அமுத மொழி தெரிவிப்பது என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்