சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 108

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

12-09-2015—சனி

லட்சியம் இல்லாத ஆராய்ச்சி கதவு இல்லாத வீடு போலாகும்.

                                                                                                                            ….வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்