சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 104

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

29-08-2015—சனி

மனதின் மறுமுனை தெய்வம்
…. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்..

பயிற்சி—
1) எவ்வாறு விளக்கவும்? கட்டுரை எழுதி்ப் பார்க்கவும். வாழ்க வளமுடன்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்