சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 102

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

22-08-2015—சனி

நல்ல விஷயம் எதுவும் ஒரே நாளில் நடந்து விடுவதில்லை. படிப்படியாக முயற்சித்தே வாழ்வில்  குறிக்கோளை எட்டிப் பிடிக்க முடியும் என்பதை மறக்காதீர்கள்.

….. புருஷோத்தமானந்தர்

பயிற்சி—
1) ஏன் அவ்வாறு கூறுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்