சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 100

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

15-08-2015—சனி

எண்ணிய வெல்லாம் எண்ணியபடியே யாகும்
எண்ணத்தில் உறுதியும், ஒழுங்கும் அமைந்திடில்.

                                                    ….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

பயிற்சி—
1) எண்ணியதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்றுதான் எல்லோரும் நினைப்பா்? ஆகவே எண்ணியது நடக்க தேவையான உறுதி, ஒழுக்கம் என்பது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்