சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 09

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

                                      20-11-2014

 தனது உண்மையை உணர்வதே கடவுளின் இருப்பை உணர்வதாகும்.

                                                 ……..   பகவான் ஸ்ரீரமணர்

  

*****

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்