சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 07

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

  18-11-2014   

மனிதன் என்பதற்கு அடையாளம் அவனிடம் உள்ள அன்புதான். 

 

. . . . . .வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்

 

 

*****

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                           வளா்க அறிவுச் செல்வம்