சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 05

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

 

                                                    16-11-2014      

 

1)   பக்தனாக இரு. அதற்காக முட்டாளாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணாதே.

 

                 ……      ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்

 

                 *****

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்