அறிவிப்பு

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

 

28-11-2014

வாழ்க வளமுடன். தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் 28-11-2014 லிருந்து 01-12-2014 வரை சந்திக்க

இயலாமையைத் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகின்றது. பொருத்தருள்க. வாழ்க வளமுடன்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்