அறிவிப்பு

அறிவிப்பு

வாழ்க வளமுடன்!

12-08-2015–புதன்கிழமை

வழக்கம்போல் இன்று நடைபெறவிருக்கும் ‘அறிவிற்கு விருந்து’ நிகழ்வு

வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை (14-08-2015) மகரிஷி அவர்களின் ஜெயந்தி

தினத்தன்று நடைபெறும். அன்று நடைபெற வேண்டிய ‘சிந்திக்க

அமுதமொழிகள்’ இன்று நடை பெறுகின்றது.

வாழ்க வளமுடன்