அறிவிப்பு

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

 

 

                                                     05-12-2014

  வாழ்க வளமுடன்,

 

தவிர்க்க முடியாத  காரணங்களைக் கருதி இணையதள சத்சங்கத்தில் சந்திப்பதில் (Meeting in Web Satsang) சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1)     வாரத்தில் ஒரு நாள் விடுமுறை. அது செய்வாய்க் கிழமையாக இருக்கட்டும்.

 

2)     அறிவிற்கு விருந்திற்காக ஞாயிறு மற்றும் புதன் ஆகிய இரு தினங்களில் சந்திப்போம்.

 

3)    சிந்தித்தல் பயிற்சிகளில் ஒன்றான சிந்திக்க வினாவிற்காக திங்கள் மற்றும் வியாழன் ஆகிய இரு தினங்களில் சந்திப்போம்.

 

4)    சிந்தித்தல் பயிற்சிகளில் மற்றொன்றான சிந்திக்க அமுத மொழி பகுதியில்; வெள்ளி மற்றும் சனி ஆகிய இரு தினங்களில் சந்திப்போம்.

 

இந்த தற்காலிக ஏற்பாடு நாளை முதல்(06-12-2014) அமலுக்கு வருகிறது.

 

                                                     வாழ்க Prosper Spiritually இணையதள சத்சங்கம்.

                                                        வளர்க Prosper Spiritually இணையதள சத்சங்கம்.

                                                           வாழ்க இணையதள பார்வையாளர்கள்

                                                             வளர்க இணையதள பார்வையாளர்கள்

 

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்